תוכניות ייחודיות

תכניות ייחודיות:

  • חסמב"א איגום משאבי הכפר לטובת תלמידי חט"ב: חממה, ספריה, משק חי, וסבא /סבתא של הכפר – תלמידים משולבים בחסמב"א דרך רצונות וצרכים, וכך משתלבים בכל ענפי הכפר, עובדים יוזמים ומחדשים את פני הכפר.
  •  פרד"ס – (פירוש עולם, ראי עולם, דעת עולם, ספרות עולם).
    העצמה ובחירה של מורי החטיבה ללמד מתוך חוזקות שלהם, ארכיאולוגיה, העת העתיקה, מוסיקה, וכל זה בנושא "ישראליות". וכן העצמת הבחירה בקרב התלמידים- תלמידים בוחרים נושא ללמידה ,אשר אינו קשור באופן ישיר לתכנית הלימודים.
  • "חממה הידרופונית" – הקמה של "מיני חממה" לצרכי התלמידים והמורים, שילוב לימודי ביולוגיה בחממה. ניסויים במדעים, טיפוח החממה ע"י התלמידים, גידול ומכירה של תוצרים לצוות המורים בבית הספר. 
  • "מישחוק" – משחקי קופסא/ פעילות – ליצירת גיבוש בקבוצות ובנייה של אסטרטגיות חברתיות, דרך משחק תלמידים מפתחים יכולות חבויות, בונים את ביטחונם העצמי, מפתחים מיומנויות פיזיות, ואף מפתחים חלקים במוח אשר אחראים על התפתחות תקינה.
  • "תכנית בר/ת מצווה" – בהגיענו לגיל המצוות, אנו יוצרים עם התלמידים/ות תנועה ממשית לכיוון הכרת גיל המצוות בעולם היהודי, תוך למידה אישית וקבוצתית ועם ארועי שיא של טקסים מרכזים בבית המדרש ובבית הכנסת ועלייה לירושלים כדי ללמוד על השורשים שלנו.