כפר הנוער – הצוות

בני סויסה
בני סויסה מנהל הכפר
איציק פרידמן
איציק פרידמן מנהל אדמנסטרטיבי כפר
ג'ובי גלעד
ג'ובי גלעד מנהל הרפת כפר

רז מנהל משק כפר חסידים