חזון חטיבת הביניים

חזון חט"ב:

יצירת חוויית שייכות מעמיקה למדינת ישראל ולחברה הישראלית על כל גווניה והיבטיה אשר כוללת פיתוח "זהות יהודית – ישראלית" המבוססת על חיבורים ומפגשים עם ייצוגי הזהות הישראלית והדתית, תוך הקניית כלים מיומנויות וקודים תרבותיים והקניית כלים ומיומנויות למידה על מנת לצלוח את מעברם לתיכון ולעולם הבגרויות.