חזון הכפר

כפר הנוער הדתי, קהילה של קהילות, יפעל כדי להיות מקום חם, מכיל, מכבד ואוהב לכל חניכיו, עובדיו והבאים בשעריו.

הכפר ישאף לקדם כל מהלך שיוביל להתקדמות אישית ולימודית של חניכיו,כמו כן יחנך הכפר לאהבת האדם, לערכיות ולשורשיות לארץ ולטבע תוך חיבור למורשת ישראל וארץ ישראל, ברוח משנת החמ"ד.

כל זאת על מנת לפתח בוגר עצמאי המאמין בעצמו וביכולותיו, המסוגל להשתלב בחברה הישראלית, ערכי ותורם לחברה.
המשק החקלאי