חזון ביה"ס

בית הספר מהווה חלק בלתי נפרד מכפר הנוער הדתי ו-2 חלקים אלה משלימים זה את זה.
קהילה חברתית דינאמית וחמה בעלת ערכים וגבולות ברורים המתקיימים בסביבת חינוך המתאימה את עצמה לצרכים הפיזיים, הלימודיים והרגשיים של החברים בה.
סביבת חינוך מקנה כלים לפתח תלמיד לומד ומתפתח באופן עצמאי, מועשר בהשכלה רחבה.
סביבת חינוך דתית משמעותית והצמחת בוגר המזוהה עם מסורת ישראל וארץ ישראל, תורם למשפחתו ולחברה הישראלית.