חדשות ועדכונים
קהילת בני מנשה בכפר הנוער

כפר הנוער קלט קבוצות משפחות של עולים חדשים מקהילת בני מנשה לתקופת שהייתם הראשונה בארץ. פגשנו אותם בדגלונים, סוכריות ומוזיקה. זכינו להיות שותפים במפעל יהודי וציוני מהמדרגה הראשונה. ברוכים הבאים


תערוכת ציורים של מגמת אומנות מוצגת בספריה


מסע אתגר

          כיתות י"ב יצאו למסע אתגר שמסמל  את תחילת שנת הבגרות וההתגברות על אתגרי החיים.

          המסע היה מרגש, חוויתי ומשמעותי

 

אירועים

למדנו בפרשת -"ויחי יעקב"

זרעו בחיים

הגמרא במסכת תענית מוסרת לנו ידיעה מרעישה בשם ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת", ומיד נשאלה שם השאלה שעולה אצל כולנו: וכי סתם ספדו לו, חנטו וקברו אותו? ענה ר' יצחק לשואל שהוא לומד זאת מהפסוק בירמיה ל': "ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שִבְיָם". הפסוק מקיש את יעקב לזרעו, והלימוד מכך - "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".
ואף אנחנו בכפר הנוער יודעים שהתלמידים והבוגרים היקרים שלנו הם הנותנים את המשמעות ואת התוקף שלנו כאן. מה זרענו, תלמידנו ובוגרינו פועל ים ומצליחים אף אנחנו קייימים.
המהר"ל מבאר, (בספרו 'דרך חיים' על מסכת אבות עמ' רכה), שכיון שיעקב הוא סוף האבות לכן הוא תכלית האבות "וממנו יורשים ישראל תכליתם ואחריתם... ויעקב רוב ימיו היה בצרה שהיה נרדף עד שבסוף נח מצרתו וממנו היה דומה לזה תכלית ואחרית ישראל".

הרב מנחם כבדה
רב הכפר, ובוגר כפר הנוער הדתי.